Samobor – park u Bistracu

Park Bistrac nalazi se iznad ceste Samobor – Bregana. udaljen je od Samobora 2,5 km. Park oko kurije su osnovali prvotni vlasnici Ruic de Roxas. Park je oblikovan u slobodnom stilu, a u njegovom biljnom inventaru ima bjelogorice i crnogorice, od kojih se po starosti i obujmu krošnje posebno ističu crvenolisna bukva i javorolisna platana kao i dobro razvijena stabla ariša i smreke. Osim navedenih stabala, ističu se i primjerci divljeg kestena, graba i dr. Površina parka iznosi 2,00 ha.

Park, kao i dvorac s gospodarskim zgradama, često je mijenjao vlasnike i korisnike, ali se redovito održavao sve do osamdesetih godina.