Samobor – tisa

Tisa (Taxus baccata) se nalazi uz zgradu u Perkovčevoj ulici br. 17. Predstavlja stoljetni i lijep primjerak autohtonog crnogoričnog stabla. Deblo spomenute tise račva se na visini od 50 cm u dva kraka, a krošnja je impozantna s visinom preko 10 m. Prema obiteljskoj predaji, tisa je stara oko 240 godina.