Slapnica

Dolina potoka Slapnice sa šumovitim strmim bregovima Žumberačke gore zaštićena je 1964. godine. Zaštita Slapnice započinje sredinom njenog toka od slapova Vranjak pa sve do njenog izvora na sjeveru. Zaštićeno područje ima površinu od 319,80 ha.

Dolina Slapnice predstavlja vrlo slikovitu šumovitu kanjonsku dolinu stvorenu na dolomitima, koja se spušta gotovo u ravnoj crti od sjevera prema jugu. Uz dolinu se pružaju pretežito šumske površine, koje se izmjenjuju s manjim površinama livada. Od autohtonih šumskih zajednica prevladava bukva.
U samom kanjonu Slapnice ističe se slap Brisalo, visine 60 metara koji nastaje od potoka Pisarovca i Dubokog potoka, te slap Vranjak visok 50 metara nastao od istoimenog potoka.