Smerovišće

Posebni botanički rezervat kod Smerovišća nalazi se na dolomitnom brežuljku neposredno iznad korita Lipovečke Gradne uz aktivni kamenolom. Površina rezervata iznosi 3,00 ha.

Najznačajnije biljke su: mala sapunika (Saponaria belidifolia) koja je tercijarni relikt, a pripada južnoeuropskom flornom elementu, te brdska gromotulja (Alyssum montanum ssp. Samoborense). Izvanredna floristička vrijednost ovog lokaliteta fenomen je dolomita. Rezervat je zaštićen 1963. godine.