Studenti PMF-a u posjeti Javnoj ustanovi Zeleni prsten

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Studenti Diplomskog studija geografije, smjera Baština i turizam u okviru predmeta Turistička valorizacija baštine posjetili su Javnu ustanovu Zeleni prsten i spomenik parkovne arhitekture Park oko dvorca Lužnica.

Temeljem sporazuma o suradnju između Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreba i Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije studenti proteklih deset godina  u sklopu  terenske nastava obilaze zaštićena područja kojima upravlja Javna ustanova. Suradnja se odvija sa svrhom promicanja, poticanja, planiranja i izvođenja znanstvenih i stručnih istraživanja, izvođenja projekata s ciljem istraživanja, edukacije, zaštite i promocije prirodne i kulturno povijesne baštine, suradnje u organiziranju znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, seminara, tribina i radionica, organiziranja stručnih ekskurzija i terenske nastave.

Zajednička suradnja PMF i Javne ustanove omogućuje studentima veći angažman, stjecanje dodatnih znanja te primjenu teorijskog znanja u praksi.

Djelatnici JU Zeleni prsten upoznali su studente sa zaštićenim i Natura 2000 područjima na području Zagrebačke županije kojima upravljaju, kao i s projektima koje provode a potom su ih odveli u obilazak najmlađeg zaštićenog područja Zagrebačke županije Parka oko dvorca Lužnica. Park je oblikovan u engleskom parkovnom stilu uz utjecaj francuskog kasnobaroknog vrta s oblikovanim živim ogradama uz koloritne cvjetne gredice. Unutar perivoja na jugozapadnoj strani ističe se jezero bogato florom i faunom s dva gaja u neposrednoj blizini. Cijelim perivojem dominiraju soliterna stabla, skupine stabala, gajevi dok na sjevernoj strani  u krajobraznom oblikovanju perivoja prevladavju grmlike vrste te cvjetne gredice u kojima prevladavaju ruže stablašice (vidljiv je utjecaj kasnog baroka, francuski parter). Drvored omeđuje istočnu granicu do ulaza u perivoj.

Dvorac Lužnica izgrađen je u drugoj polovici 18. stoljeća i primjer je višekrilnog otvorenog dvorca kakve nalazimo u Hrvatskom zagorju. Dvorac ima status spomenika kulture prve kategorije. U vlasništvu je Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, a u prostorijama dvorca djeluje Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor koji vode časne sestre. Ravnateljica centra sestra Stjepanka prezentirala je primjer dobar suradnje zaštite prirode i turizma, bogatu povijest dvorca Lužnice kao i ljepote parka koji okružuje dvorac.

Tagovi:, , , , , , , , ,