Stupnički lug

Rezervat se nalazi oko 15 km jugozapadno od središta Zagreba, a obuhvaća površinu od približno 18 ha. Područje rezervata omeđeno je potokom Lomnicom i dalekovodom Rakitje – Mraclin. Značenje je ovog područja u tome što su se zadržala osnovna obilježja autohtone šume hrasta lužnjaka (spada među najstarije sastojine te vrste u Hrvatskoj), a one predstavljaju veliku znanstvenu vrijednost za komparativna istraživanja u šumarstvu.

Na cijelom području razvijena je šumska zajednica hrasta lužnjaka i običnoga graba s bukvom. Od 1982. godine osnovana je jedna  trajna ploha (veličine 1 ha) u sklopu međunarodnog istraživačkog projekta “Čovjek biosfera” (MAB) na kojoj se provode znanstvena istraživanja.