Tepec – Palačnik – Stražnik

Područje Tepec-Palačnik-Stražnik zaštićeno je 1970. godine. Park-šuma Tepec-Palačnik-Stražnik ukupne je površine 350,15 ha, a sastoji se od tri dijela: dio Tepec, zvan Anindol (po kapelici Sv. Ane) obrastao je podignutom kulturom različitih vrsta četinjača i to: smreka, bor, borovac, ariš, kesten i hrast, te predstavlja omiljeno šetalište; u šumi Tepec nalaze se i ostaci starog grada Samobora koji datira iz XIII. st.
Palačnik je prirodna, vrlo kvalitetna šuma bukve s ponešto unesene crnogo-rice, dok je sunčani Stražnik sav pod kulturom crnog bora, sa znatno manje smreke i ariša, te s nešto pitomog kestena i hrasta kitnjaka s ponekim stablom medunca. Navedeni šumski predjeli su prepoznatljiva krajobrazna cjelina grada Samobora.