Tisa u Šupljaku

Dimenzijama najveća stara tisa (Taxus baccata L.) na Medvednici nalazi se na kod “Prvog francuskog rudnika”, neposredno uz Lu-garsku stazu. Opseg u prsnoj visini iznosi 2,40 m. Stablo je čvrsto i vitalno (iako šuplje), a krošnja zelena i bogata. Kao tercijarni relikt, tisu zaštićuju i šumarski propisi.