Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru

Turopoljski lug nosi ime šireg područja koje se proteže od južnih djelova grada Zagreba do Siska, a od davnina se zvalo Turopolje. Zaštićen je 2003. godine, a zaštićena površina iznosi 3.340,38 ha.
Na ovom se području razlikuju tri cjeline. To su još uvijek očuvani kompleks poplavnih šuma hrasta lužnjaka – Turopoljski lug, zatim vlažne livade uz rijeku Odru te prirodni tok rijeke Odre. Ova staništa se osobito ističu brojnošću i raznolikošću vrsta ptica kojih ovdje obitava oko 220 vrsta, a od onih najugroženijih treba istaknuti kosca (Crex crex) koji se gnijezdi na vlažnim livadama uz Odru.
Ove livade predstavljaju jedno od deset prirodnih europskih gnjezdilišta ove vrste. U bogatoj fauni Turopljskog luga, uz ptice kao što su orao štekavac, crna žuna, sova jastrebača i dr., značajno mjesto imaju i sisavci kao što su šišmiši i alpski voluharić; glacijalni relikt koji, osim Turopolja, na području Hrvatske jedino još obitava u Motovunskoj šumi u Istri. Rijeka Odra, osim što je nužna za održanje ovih staništa koja prije svega ovise o režimu podzemnih i poplavnih voda, također se odlikuje i vrijednom ihtiofaunom.