Čuvarska služba

Obavlja najsloženije poslove neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na temelju ovlaštenja propisanih pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima, a koji zahtijevaju posebnu samostalnost i stručnost, donosi mjere sukladno zakonu, te obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Glavni čuvar prirode
Darko Slukan, dipl. soc.
mob: +385(0)99 3434 259
e-mail: darko.slukan@zeleni-prsten.hr