Stručna služba

Stručna služba; predlaže provođenje istraživanja i koordinira istraživačke aktivnosti u zaštićenim područjima, prati i proučava stanje prirode, te predlaže i poduzima mjere zaštite, daje prijedloge za istraživanje i znanstvenu obradu, surađuje se nadležnim tijelima u svezi zaštite kulturnih dobara koja se nalaze na zaštićenim područjima, prati obveze koje nastaju vezano uz znanstveno-istraživačke projekte, surađuje u izradi godišnjih planova i programa Ustanove, surađuje u izradi dokumenata upravljanja  za pojedina zaštićena područja, surađuje i sudjeluje u organizaciji i provođenju mjera protupožarne zaštite, te skrbi o uspostavljanju informacijsko-dokumentacijskog sustava i baze podataka za zaštićene dijelove prirode, odgovorna je za ostvarivanje stručne razine zaštite dijelova prirode i  zaštićenih područja, inicira i koordinira sve ostale poslove i radnje vezane za zaštitu i održavanje, te promicanje zaštićenih dijelova prirode, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.


Kontakti:

Viši stručni savjetnik
Boris Gerenčević, dip. ing. agr.
mob: +385(0)99 337 51 36
e-mail: boris@zeleni-prsten.hr

Maja Pintar, mag.geogr.
e-mail: maja@zeleni-prsten.hr

Stručni suradnici:
Stjepan Klak, dipl.ing.agr.
mob: +385(0)99 4354 528
e-mail: stjepan@zeleni-prsten.hr