Varoški lug

Područje Varoškog luga leži jugozapadno od Vrbovca. Ukupna površina iznosi 811,39 ha, a područje je zaštićeno 1982. godine.

To je tipični biotop šume hrasta lužnjaka u kojem su zastupljene zajednice hrasta lužnjaka i graba na gredama (Carpino betuli – Quercetum roboris), a u nizinama šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (Genisto-elatae – Quercetum roboris caricetum remotae).

Ovo je područje osobito faunistički zanimljivo, jer u njemu obitavaju brojni predstavnici srednjoeuropske faune: jelen, srna, divlja svinja, divlja mačka, jazavac, kuna zlatica, lisica, lasica, tvor i dr. Područje obiluje brojnim ptičjim vrstama: škanjac mišar, eja pijuljača, dijetao veliki, dijetao mali, zlatovrana modrulja, sjenica plavetna, sjenica crno-glava, brgljez obični. U zamočvarenom dijelu gnijezde se divlje patke, trstenjaci te vodene kokošarice (crna liska, kokošica mlakara i guša zelenonoga). Posebna vrijednost rezervata je gniježđenje crne rode i orla štekavca.