Zajedno za rijeku Savu

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije dobila je sredstva za provedbu projekta „Zajedno za rijeku Savu“. Ukupna vrijednost projekta je 9985 EUR. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancirati će projekt sa 70% sredstava, dok 30% osigurava Javna ustanova Zeleni prsten.

 Projekt „Zajedno za rijeku Savu“ prijavljen je na poziv za dodjelu sredstava kojeg je raspisala Mreža Parkovi Dinarida zajedno s WWF Adria. Glavni cilj natječaja je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i sudjelovanja. Projekt traje od svibnja do prosinca 2018. godine.

U sklopu projekta provesti će se geomorfološko i botaničko istraživanje sprudova, osposobiti će se minimalno 10 ljudi iz lokalne zajednice za bilježenje stanja ključnih staništa ovog vrijednog Natura 2000 područja te će se osnovati suradničko vijeće sa zadatkom uključivanja lokalnog stanovništva u proces odlučivanja i upravljanja područjem „Sava kod Hruščice“. Jedan od bitnih elemenata projekta je edukacija o vrijednostima rijeke Save u suradnji s osnovnim školama.

Cilj projekta „Zajedno za rijeku Savu“ je jačanje povezanosti različitih sektora koji djeluju na Natura 2000 području „Sava kod Hruščice“ te uspostavi integriranog upravljanja u kojem će snažnu ulogu imati lokalna zajednica. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“. Zajedno želimo povećati svijest ljudi o vrijednosti rijeke Save, a naročito prirodnih riječnih fenomena poput meandara i sprudova. Baš zahvaljujući tim fenomenima, u blizini Hruščice postoji jedan od zadnjih prirodnih dijelova Save na kojem gnijezde ptice poput crvenokljune čigre, male prutke i bregunice. Do prije nekoliko godina, na ovom području gnijezdile su i male čigre ali ova rijetka i ugrožena ptica već preko 5 godina nije viđena na Savi.

Projekt se provodi kroz regionalni Program donacija za zaštićena područja, koji provode Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria, a financira Švedska razvojna agencija Sida. Glavni cilj Programa je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica utemeljena na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog sudjelovanja građana.

 

 

Tagovi:, ,