Zapadni dio Medvednice

Park prirode Medvednica zaštićen je 1981. godine, a obuhvaća najznačajniji dio planine, koji seže od Podsuseda do Kašinskog sedla u duljini od oko 24 km. Ukupna površina parka prirode iznosi 22.826,00  ha, a površina koja se odnosi na Zagrebačku županiju je 4.539,22 ha.

Očuvani kompleksi šuma u nižim dijelovima, hrast kitnjak i kesten, zatim bukva i smreka te jela, bili su temelj proglašenju parkom prirode. U skladu sa zaštitom prirode temeljna mu je funkcija ekološka, izletničko – rekreativna i edukativna.

Medvednica svojim prirodnim vrijednostima s obzirom na reljef, geološki sastav klimatska i hidrološka obilježja te vegetacijski pokrov s faunom, a osobito na položaj ima iznimno značenje na oblikovanje zdravstvenih uvjeta za život i rad stanovnika Zagreba i Zagrebačke županije.

Park prirode Medvednica bogat je i krškim fenomenima na području istočno od Jelenje vode među kojima se ističe pećina Medvedica i Tisin ponor. Niz obronke Medvednice slijevaju se brojni potoci koji su u trup planine urezali duboke doline.

Parkom prirode upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica.