Zaštitom od požara do bolje zaštite prirode!

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Vijesti

Statistički pokazatelji požara govore kako je čak 95% požara vezano uz ljudske aktivnosti, dok svega 5% otpada na požare izazvane prirodnim pojavama, uglavnom grmljavinom.

Iz dosadašnjih iskustava utvrđeno je kod nas postojanje dvaju požarnih maksimuma, prvi od njih u ožujku i travnju, koji je vezan uz kontinentalnu Hrvatsku, poglavito vezano uz početak poljoprivrednih radova. Drugi požarni maksimum bilježimo u srpnju i kolovozu, čija pojava je vezana uz priobalje i otoke, dobro nam poznate ljetne požare tamošnjih šuma i niskog raslinja.

Neovisno o tome o kojim je požarima riječ, valja imati na umu kako isti prouzročuju velike i trajne štete po kvalitetu te sastav tla i zraka, a potom posljedično i voda, što često rezultira i velikim materijalnim štetama kao i stradavnjima ljudi.

Kako bismo ove štetne posljedice po prirodu sveli na što je to najmanje moguću razinu, potrebno je redovito voditi brigu o požarnoj ugrozi, posebice na preventivnom planu.

Posljedice požarnih ugroza najučinkovitije ćemo smanjiti našim odgovornim ponašanjem, poštivanjem zabrana paljenja vatre ili u slučajevima kada je dozvoljeno npr. kontrolirano spaljivanje biljnog otpada provođenjem istog sukladno odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Isto tako, u situacijama uočavanja izbijanja požara nužna je njihova brza dojava na jedinstveni broj svih hitnih službi – 112.

Ne zaboravimo – vatra je dobar sluga, ali loš gospodar

Tagovi:, , , , , ,