Zelinska glava

Područje Zelinske glave zaštićeno je 1991. godine u površini od 951,56 ha., a pruža se sjeverozapadno od grada Sveti Ivan Zelina i predstavlja najistočnije ogranke masiva Medvednice. U krajoliku se izmjenjuju prostrane brdske livade sa šumama. Unutar zaštićenog prostora dominiraju zidine srednjovjekovnog Zelin-grada. U ovom području Medvednice očuvala se raznolikost i bujnost prizemnog rašća u kojem se naročito ističu proljetnice. Uz prilazni put k Zelin-gradu, uz potok, proteže se pojas ljeskove šume.