Žumberak – Samoborsko gorje

Područje Žumberka i Samoborskog gorja zaštićeno je 1999. godine u kategoriji parka prirode.
Žumberačko i Samoborsko gorje u geomorfološkom i krajobraznom smislu predstavlja cjelinu, koja se
pruža u smjeru jugozapad – sjeveroistok, dužine oko 40 kilometra s ukupnom površinom od 33.300 ha. Površina parka prirode koja se nalazi na području Zagrebačke županije iznosi 26.031,33 ha.
Žumberačko-Samoborsko gorje vrlo je vrijedan i još uvijek, s gledišta zaštite prirode, očuvan prostor. Visoka estetska vrijednost je u prostranim brdskim livadama koje se izmjenjuju sa šumskim kompleksima i poljodjelskim površinama.

Znatan broj rijetkog i zaštićenog bilja našao je također utočište u ovim gorama, posebno u široj okolici Samobora: blagajev likovac, crveni likovac, lovorasti likovac, kranjski ljiljan, planinski božur, tisa, božikovina, endemična samoborska gromotulja itd.

Vrlo je široka i zanimljiva lepeza predstavnika životinjskog svijeta ovog parka prirode. Od krupnijih životinja najbrojnije su srne i divlje svinje. Povremeno se pojavljuju ris i divlja mačka. Tu su i kune bijelica i zlatica (ova potonja je vezana uz najstarije šume), puh i vjeverica, te mnoge vrste sitnih i mišolikih glodavaca. U potocima žive potočne pastrve, čuveni su tereni za sportski ribolov Bregana i Slapnica.

Parkom prirode upravlja Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.