S buđenjem prirode, klijanjem i listanjem biljaka, započele su i aktivnosti na terenu u sklopu projekta Sava TIES. Tijekom prošle i do kraja ove godine, na sedam pilot područja koja se nalaze unutar zaštićenih područja u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji provode se testiranja različitih metoda uklanjanja invazivnih stranih biljaka poput amorfe (čivitnjače), ciganskog perja, pajasena, dvornika, žljezdastog nedirka i zlatošipke. Dokazano je da navedene vrste predstavljaju prijetnju bioraznolikosti, uzrokuju velike gospodarske gubitke, a neke imaju i negativan utjecaj na zdravlje ljudi. Invazivne strane vrste prirodno ne žive na našem području, već ih je čovjek namjerno ili slučajno i bez loših namjera unio u prirodu. One nemaju prirodnih neprijatelja i nekontrolirano se šire u povoljnim uvjetima, a za širenje uspješno koriste rijeku Savu. Veličina štete koju uzrokuju te troškovi suzbijanja ovise o pravovremenom prepoznavanju i prijavi takvih vrsta. Sava TIES projekt i članovi mreže SavaParks Network ujedinjeni su u naumu da pronađu najučinkovitije i najjeftinije rješenje za ublažavanje negativnog utjecaja i suzbijanje invazivnih stranih biljaka. Donosimo vam kratak pregled aktivnosti s terena.

Krajinski park Ljubljansko barje (Slovenija)

U proljeće, ljeto i jesen prošle godine u Krajinskom parku Ljubljansko barje testirana je učinkovitost različitih metoda uklanjanja gustocvjetne (Solidago canadensis) i velike (Solidago gigantea) zlatnice, žljezdastog nedirka (Impatiens glandulifera) i velikog pajesena (Ailanthus altissima). Malčiranje, košnja i frezanje su metode testirane za uklanjanje zlatnice. Žljezdasti nedirak je uklonjen malčiranjem, a testirana je i metoda ručnog uklanjanja. Pomoću alata zvanog “extractigator” uklonjena su stabla pajasena. Prije uklanjanja biljaka izmjerena je pokrovnost u postotcima, broj jedinki i njihova prosječna visina. Iste aktivnosti bit će provedene tijekom ove godine kako bi podatci bili usporedivi i mjerljivi.

Odransko i Lonjsko polje (Hrvatska)

Uklanjanje amorfe (Amorpha fruticosa) na zaraslim površinama s ciljem obnove travnjačke vegetacije provedeno je na 10 hektara pokraj Osekova u Parku prirode Lonjsko polje te na 4 hektra u blizini Veleševca u Odranskom polju. Radovi su odrađeni traktorskim malčerom. Amorfa obrasta velike površine tih polja i stvara probleme stočarima, poljoprivrednicima, sustavu obrane od poplava, zavičajnim biljkama i životinjama. U Lonjskom polju su očišćene pilot plohe podjeljene na tri dijela kako bi se mogle testirati različite metode. Tako je jedan dio prepušten prirodnom razvoju, drugi dio namijenjen je za košnju, a treći za ispašu stoke.

Zaštićeno stanište “Tišina” (Bosna i Hercegovina)

U prvoj polovici 2020. godine provedeno je uklanjanje amorfe (Amorpha fruticosa) i u manjoj mjeri prisutnih javora negundovca (Acer negundo) i divljeg krastavca (Echinocystis lobata) koji su se pod utjecajem čovjekovog namjernog, ali i nenamjernog djelovanja zasadili uz baru Tišina – najmlađe zaštićeno područje u BiH, proglašeno 2019. godine. -. Na površini oko 2,5 hektara, posječene su i odvezene nepoželjne biljke. Do kraja ove godine planirano je povremeno održavanje, a na jesen će biti posađene autohtone vrsta stabala s ciljem obnove staništa. Situacija ne terenu će biti kontrolirana redovitim praćenjem prisutnosti stranih invazivnih vrsta, a rezultati će biti uspoređeni s prvobitno zatečenim stanjem.

Nacionalni park Una (Bosna i Hercegovina)

Na području Nacionalnog parka Una uklanjanja se dvornik (Reynoutria x bohemica) – vrsta koja je ozbiljna prijetnja riječnim ekosustavima. Primijenjene su mehaničke (sječa i ručno čupanje biljaka s korijenom) i kemijske (premazivanje sredstvima krajem vegetacijske sezone) metode uklanjanja. Pilot plohe su u proljeće ove godine podvrgnute metodi ispaše.

Obedska bara (Srbija)

U Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara na površini oko 5,5 hektara uklonjena je amorfa (Amorpha fruticosa) zajedno s korijenom. Na ovaj način je povećana vodena zona u rezervatu za oko 1,6 hektara. Tijekom ove godine je planirano provođenje praćenja stanja ptica, riba i procesa zarastanja.

Zasavica (Srbija)

U Specijalnom rezervatu prirode Zasavica uklonjena je invazivna strana vrsta cigansko perje (Asclepias syriaca). Testirane su metode mehaničkog (ručno čupanje i malčiranje) i kemijskog (premazivanjem herbicidima krajem vegetacijske sezone) uklanjanja ove biljke. Ukupna površina s koje je uklonjena biljka je 52 hektara. Prije aktivnosti uklanjanja, napravljeno je praćenje stanja brojnosti ove vrste koje će biti ponovljeno i ove godine.

 

Učinkovitost provedenih metoda na svim pilot područjima bit će mjerljiva u nadolazećim godinama jer je iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta dugotrajan i zahtjevan proces čiji je uspjeh vidljiv tek nakon dužeg vremenskog razdoblja. Za buduće akcije pratite nas na našim internet stranicama i društvenim mrežama.