Projekt Sava TIES

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Projekt regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES započeo je 1. lipnja 2018. godine. Tijekom iduće tri godine projekt će se provoditi na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. To su biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF i program IPA). Ukupna vrijednost iznosi 1.604.137 €! Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

Pozivnica na 2. #SavaTIES Regionalnu radionicu

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Partneri Sava TIES projekta i međusektorski dionici iz četiri države kojima protječe rijeke Save okupit će se kako bi razgovarali o negativnom utjecaju invazivnih stranih vrsta i mogućim načinima njihove kontrole. Druga Sava TIES regionalna radionica bit…

Ususret jeseni uklanjamo invazivne biljne vrste!

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Invazivne strane vrste jedna su od najvećih prijetnji biološkoj raznolikosti i uzrokuju velike ekološke, ekonomske i zdravstvene probleme. Stoga je projekt Sava TIES usmjeren na pronalaženje uspješnih metoda uklanjanja invazivnih biljnih vrsta u slivu rijeke Save. Učinkovitost…

Kako ukloniti invazivne vrste?

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Invazivne strane vrste su veliki problem današnjice i glavni izazov za zaštitu bioraznolikosti u 21. stoljeću. Imaju negativan učinak na zdravlje ljudi, uzrokuju velike gospodarske gubitke, ali i velike promjene u okolišu. Iz dana u dan ljudi…

Snimanje promotivnog filma projekta Sava TIES

Napisao projekti, . Postano u Projekt Sava TIES

Krajem kolovoza je započelo snimanje promotivnog filma Sava TIES projekta. Prvo područje koje je “upalo u kadar” nalazi se u Nacionalnom parku Una u susjednoj Bosni i Hercegovini. “Šafarek produkcija”, tvrtka koja je zadužena za snimanje, obišla…