Zajedno za očuvanje kosca, jedne od ugroženijih ptica

Napisao Željka Šabarić, . Postano u Projekt Sava TIES, Vijesti

Manifestacijom Kosci za kosce želi se upozoriti na povezanost očuvanja prirodnih staništa ptice kosca i bioraznolikosti s tradicionalnim seoskim načinom života koji čini kulturno-povijesni identitet hrvatskog sela. Cilj je očuvanje  kosca, jedne od ugroženih ptica, koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Opstanak kosca ovisi o ljudima – koscima livada. Zbog toga su kosci (i ptica i čovjek) svojevrsni simbola suživota ljudi i prirode.

 Ove godine manifestacija se održava po 11 puta ali po prvi puta u ovom dijelu županije. Mnogi su me pitali, zašto selimo manifestaciju? Odgovor je vrlo jednostavan – kako bismo sačuvali pticu kosac na livadama košanicama neophodno je lokalno stanovništva upoznati s načinom i terminom košnje prilagođenom koscu. Želja nam je i vas i sve poljoprivrednike koji imaju livade na području Pokupskog bazena upoznati s pticom kosac, mjerama očuvanja i zaštite ali i načinom košnje prilagođenim ptici kosac.“  – istaknula je ravnateljica JU Zeleni prsten Zagrebačke županije dr.sc. Tatjana Masten Milek.

Kosac je vrlo skrovita ptica srodna fazanima, prepelicama i jarebicama. Slične je veličine kao grlica, ali ima puno duže noge kojima se probija kroz svoje glavno stanište – visoku travu. Tijekom gniježđenja vrlo rijetko leti i većinu vremena provodi skriven u travi. Uglavnom je aktivan noću zbog čega ga je vrlo teško opaziti. Karakteristično i uporno se glasa (kreštavo glasanje koje zvuči kao: kreks-kreks) gotovo cijelu noć, a na taj način doziva ženke i obilježava svoj teritorij. Osim zarastanja livada, ugroženost za ovu vrstu predstavlja i prerana košnja, košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od ruba prema sredini polja.“ – naglasio je Tomica Rubinić, suradnik na projektu Čigra.

 Boris Gerenčević, stručni savjetnik u Javnoj ustanovi Zeleni prsten predstavio je Natura 2000 područja s naglaskom na Pokupskom bazenu. Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Pokupski bazen dio je ekološke mreže jer predstavlja dom za 67 vrsta ptica od kojih možemo izdvojiti orla štekavca, zatim crnu rodu, kosca te razne vrste močvarica (posebice pataka). O bogatstvu ovog područja mnogo nam govori i činjenica da se unutar granica Pokupskog bazena nalaze tri područja koja su uključena u ekološku mrežu, a to su Ribnjaci Crna Mlaka, Jastrebarski lugovi i Ribnjaci Pisarovina. Navedena područja predstavljaju oazu za mnoge životinje kao što su vidra, veliki tresetar, barska kornjača te crveni i žuti mukač, a tamo se nalaze se i vrlo značajne i lijepe poplavne šume hrasta lužnjaka te crne johe i poljskog jasena.

Luka Basrek voditelj projekta Sava TIES upoznao je prisutne s problematikom invazivnih stranih biljnih vrsta (biljke koje prirodno ne žive na našem području, već su unesene namjernim ili nenamjernim ljudskim utjecajem). Cilj projekta je pronaći učinkovito rješenje za njihovo trajno uklanjanje i suzbijanje. Nekontrolirano se šire slivom rijeke Save, imaju negativan utjecaj na druge zavičajne vrste ili ih čak u potpunosti istiskuju, smanjuju plodnost tla, zarastaju obradive poljoprivredne površine, uzrokuju velike probleme kod obrane od poplava i sl. Ukratko – mijenjaju prirodna staništa od europskog značaja i iznimno ih je teško iskorijeniti. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike gospodarske gubitke. Procjenjuje se da šteta koju imaju na svjetsku ekonomiju iznosi oko 1.4 bilijuna dolara godišnje, tj. oko 5% vrijednosti svjetskog gospodarstva.

 Manifestacijom „Kosci za kosce“ označava se početak kasnije košnje livada košanica, koja je nužna kako bi kosac stigao podignuti svoje mlade. Da nije bilo tradicionalnog načina košnje i života na hrvatskom selu, ne bi bila tako bogata biološka raznolikost. Mnoštvo okupljenih među kojima su bili i načelnik općine Klinča Sela Miljenko Vučković, predsednik Općinskog vijeća općine Klina Sela Mirko Horvatić i izaslanik župana Zagrebačke županije Dragutin Stopić, uživali su u košnji ručnom kosom, domaćoj hrani i vožnji konjskim zapregama te natjecanju u košnji pokazavši zavidno znanje košnje ručnom kosom!

 U natjecanju u košnji ručnom sudjelovalo je čak 34 natjecatelja u dvije kategorije. Prilikom ocjenjivanja košnje gledala se čistoća otkosa, širina otkosa, lijepo slaganje plasta te umijeće brušenja kose. Svojom tehnikom košnje i umjetničkim dojmom žensku konkurenciju pomela je Nada Bencetić, dok je u muškoj konkurenciji najbolji bio Vinko Gavrić. Pobjednici su nagrađeni novim kosama i grabljama, a ostali sudionici utješnim nagradama i brusevima kako bi njihove kose sljedeće godine kosile još bolje.

NAJBOLJI KOSCI
Ženska kategorija:

  1. Nada Bencetić
  2. Dragica Kambić
  3. Ivanka Rogić

Muška kategorija:

  1. Vinko Gavrić
  2. Neven Šimanović
  3. Mirko Horvatić

Tagovi:, , , , , , , , , , , , , ,